این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 29 و 30 اردیبهشت ماه 1394

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 27 اردبیبهشت 1394