این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

اعضاء کمیته سیاست گذاری
آقای حاج محمد فلاحتیان (مدیرعامل شرکت پرشیان فولاد)
آقای سید محسن افتخاری (مدیر نیروگاه شهید محمد منتظری و رئیس همایش)
آقای حسین مهریان (دبیر انجمن)
رئیس کمیته علمی
آقای سید محمود ابطحی
رئیس پانل پرسش و پاسخ
آقای رحمت اله عباسی
رئیس کمیته اجرایی
آقای مسعود اکبری
دبیر کمیته علمی
آقای ناصر درویشی
دبیرخانه همایش
آقای محسن کریم زاده و خانم نظری
دبیرخانه اصنا
آقای محمد مهدی گلابی
روابط عمومی نیروگاه
آقای مرتضی سیاری
مسئول فناوری اطلاعات همایش
آقای محمدرضا پاکزاد
آقای حسین سه چهاری
اعضاء کمیته علمی و داوران مقاله
اعضاء کمیته اجرایی
آقای محمد علی صدیقی
آقای جعفر احمدی
آقای سید محمد رضا زاهدی
آقای بیژن اکبری
آقای هوشنگ حیدری
آقای عباسعلی رحیمی
آقای مرتضی سیاری